FUGOWANIE BRUKU

Nawierzchnie z kostki brukowej, w której szczeliny wypełniono piaskiem lub ewentualnie innym kruszywem z czasem tracą walory estetyczne i użytkowe. Porastają trawą, chwastami, mchem. Wymagają tym samym okresowego czyszczenia z roślinności, co prowadzi do wypłukania piasku.


zasypywanie kostki brukowej piaskiem kraków


Pierwszą opcją jest pozostawienie fug bez zasypywania. Mamy wtedy zdecydowanie lepszy odbiór wody opadowej, ponieważ zdecydowanie szybciej woda wsiąka miedzy kostkami. W miejscach gdzie spady są źle wykonane albo szosa znajduje się wyżej niż poziom gruntu posesji ma to duże znaczenie. Na „puste” fugi można wykonać oprysk chemiczny środkiem biobójczym i to w znacznym stopniu ograniczy rozwój niechcianych organizmów. 

Drugim rozwiązaniem jest zasypać kostkę specjalnym kruszywem, którym może być m.in. płukany piasek kwarcowy. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że ziarenka i zarodniki mchu i chwastów nie będą mieć tak łatwo żeby osiąść i zacząć porastać w fugach. Niektórzy lubią zasypane fugi, a inni wolą jak fuga jest bardziej pusta co uwydatnia strukturę bruku. Nie piszemy tutaj o sytuacji gdzie zasypuje się fugi nowo położonej kostki po to aby ją unieruchomić. W omawianych sytuacjach kostki brukowe są już kilkuletnie i nie grozi im przemieszczanie.


fugowanie kostki brukowej piaskiem kraków


Nasza firma stosuje wyłącznie płukany, oczyszczony i suszony drobnoziarnisty piasek kwarcowy. O odpowiedniej, dla danego typu bruku frakcji. W przeciwieństwie do zwykłego piasku nie posiada on zarodków chwastów ani pożywki dla nich. Dzięki zastosowaniu piasku kwarcowego przedłużamy czas dobrego wyglądu naszej kostki brukowej.


Doradztwo, wyceny i rezerwacje terminów – tel. 720 795 048